Психология сексуальности

Страница: 123456 ... 163

Лариса АКИМОВА

ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Учебное пособие

ОДЕССА

смил

2005


ББК 88.6я73

А 39 УДК 159.9(075.8)

Рецензенти:

кандидат психологічних наук, доцент С. О. Колот

кандидат медичних наук, доцент Б. О. Лобасюк

Акімова Л. Н. А39 Психологія сексуальності. - Одеса: СМИЛ, 2005. - 198 с. Рос. мова. ISBN 5-8404-0135-8

У посібнику систематизовано викладені сучасні уявлення про сексуальність та конституційно-особистістні, цінностні ва-ріції сексуальної поведінки людини. Розглянуто питання про методи диагностики різноманітних аспектів сексуальності чоловіків та жінок, закономірності психосексуального розвитку, прояви дитячої, підліткової та юнацької сексуальності. Висвітлюються динамічні особливості любовного переживання та описуються особистні характеристики, що перешкоджають повноцінним інтимним стосункам. Навчальний посібник має мету сформувати гуманістичне, толерантне ставлення до проявів сексуальності та сексуальної поведінки, сприйннятю особисно-сті такою, яка вона є.

Видання розраховано для студентів, які обрали своїм фахом психологію, педагогіку і інші гуманітарні спеціальності.

ISBN 5-8104-0135-8© Акімова Л.Н., 2005


Содержание

Стр.
Введение .................................................5

Раздел 1. Сексуальность человека ................................8

  1. Пол, секс и сексуальность ....................................8
  2. Аспекты сексуальности ..................................... 11
  3. Модели и концепции сексуальности ............................15

Контрольные вопросы.......................................23

Темы дискурса............................................23

Цитированная литература................................... 24

Рекомендованная литература................................. 24

Раздел 2. Сексуальная культура ................................25

  1. «Ключ» к пониманию сексуальности ............................25
  2. Мужчины и женщины: разделение ролей .........................28
  3. Из истории однополой любви .................................31
  4. Сексуальный символизм .....................................34

Контрольные вопросы.......................................41

Темы дискурса............................................41

Цитированная литература...................................41

Рекомендованная литература.................................41

Раздел 3. Диагностика различных аспектов сексуальности ............43

  1. Традиции в изучении сексуального поведения ..................... 43
  2. Конституционально-личностные факторы

в формировании сексуальности ............................... 50

— 1 —
Страница: 123456 ... 163