lib100.com / triz

200_thinking_exercises
conceptual_apparatus
novii_vzglyad_na_mishlenie
systems_analysis
tehnologiya_tvorcheskogo_mishleniya
training_innov_thinking
triz
triz_g
triz_pedagogy